Update Covid-19: shipping as normal, all colors and lengths in stock

Instructies voor annulering

Consumenten hebben 14 dagen het recht om te annuleren.

Recht op annulering

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De annuleringstermijn loopt af na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde dan de vervoerder, die door u is aangewezen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van het recht tot opzegging moet u ons (Texlock GmbH, Ludwig-Hupfeld-Str. 16, 04178 Leipzig, Duitsland, support@tex-lock.com, Telefoon: +49 341 550193 00) van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model van het annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de opzegging

Als u deze overeenkomst annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van de levering (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u als gevolg van een dergelijke terugbetaling geen kosten hoeven te betalen. Wij kunnen de terugbetaling achterwege laten totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw opzegging van dit contract aan ons heeft medegedeeld. De termijn wordt nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Model annuleringsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan het onderstaande formulier in en stuur het ons terug.)

- Naar Texlock GmbH, Ludwig-Hupfeld-Str. 16, 04178 Leipzig, support@tex-lock.com, Duitsland.

- Ik/Wij[*] verklaar hierbij dat ik/Wij[*] mijn/onze [*] verkoopovereenkomst voor de volgende goederen [*]/voor de levering van de volgende dienst [*] opzeggen

- Besteld op [*] / ontvangen op [*]

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gemeld)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.