NEW: Multifunctional rainwear "raijn" for introductory price

Instructies voor annulering

Consumenten hebben 14 dagen het recht om te annuleren.

Recht om te annuleren

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen te annuleren zonder dat u enige reden. De annuleringstermijn loopt af na 14 dagen vanaf de dag waarop u verwerft, of een derde partij die niet de vervoerder is en die door u is aangewezen verwerft, fysiek bezit van het laatste goed.

Om gebruik te maken van het recht op opzegging moet u ons (Texlock GmbH, Ludwig-Hupfeld-Str. 16, 04178 Leipzig, Duitsland, support@tex-lock.com, Telefoon: +49 341 550193 17) van uw beslissing om dit contract op te zeggen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt het bijgevoegde model gebruiken annuleringsformulier, maar het is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn te halen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht van opzegging vóór de opzegtermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die u hebt ontvangen van u, met inbegrip van de kosten van de levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit als u een ander type van levering dan de minste heeft gekozen dure standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk evenement uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. We zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u gebruikt heeft voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elke evenement, zult u geen kosten maken als gevolg van een dergelijke vergoeding. We kunnen de vergoeding achterhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of u het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van dit contract aan ons. De deadline wordt gehaald als u de goederen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U zult de directe kosten voor het terugsturen van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het resultaat zijn van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Het recht op opzegging bestaat niet voor de volgende contracten:

  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument

Modelannuleringsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan het onderstaande formulier in en stuur het op terug naar ons.)

- Aan Texlock GmbH, Ludwig-Hupfeld-Str. 16, 04178 Leipzig, Duitsland, support@tex-lock.com

- Ik / We(*) geef hierbij aan dat ik /We(*) mijn/onze(*) koopovereenkomst opzeggen van de volgende goederen(*) /voor de levering van de volgende dienst(*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gemeld)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.