Update Covid-19: shipping as normal, all colors and lengths in stock

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is:  
Texlock GmbH
Ludwig-Hupfeld-Str. 16
Leipzig
Deutschland

info@tex-lock.com

Bedankt voor uw bezoek aan onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot data en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te onthullen. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het volume van de overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat, en de aanvraag documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR de bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste voorstelling van ons aanbod, die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website gewist.

Hostingdiensten van derden

De gegevens worden ook verwerkt door een derde partij die wij hebben ingeschakeld om namens ons hosting- en websitepresentatiediensten te leveren. Deze provider verwerkt op zijn servers alle gegevens die op de hieronder aangegeven wijze worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of wanneer u formulieren invult die voor dit doel in onze online shop ter beschikking worden gesteld. De gegevens worden alleen op andere servers verwerkt in het kader van de hier beschreven omvang.

Deze dienstverlener is gevestigd in een lidstaat van de EU of de EER.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor het verwerken van het contract, het maken van contact en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij deze gegevens absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactverzoek te verwerken en u anders niet in staat zou zijn om uw bestelling af te ronden of het contactverzoek te versturen. In elk invulformulier is duidelijk te zien welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt om het contract uit te voeren en uw vragen te verwerken volgens Art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR.

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR door het aanmaken van uw klantenrekening, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van de klantenrekening.

Na voltooiing van het contract of het verwijderen van uw klantaccount wordt de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens gewist na afloop van de bewaartermijn die volgens de geldende voorschriften van toepassing is, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de wijze die wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze mededeling op de hoogte stellen. Uw klantaccount kan te allen tijde worden verwijderd. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of gebruik maken van de desbetreffende functie die beschikbaar is in het klantenaccount.

3. Overdracht van gegevens

Wij geven uw gegevens door aan de rederij in de omvang die nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens Art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, geven wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld, door aan de bank die in opdracht van ons de betaling uitvoert en, in voorkomend geval, aan de betalingsdienstaanbieder die in opdracht van ons is gekozen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder. Sommige van deze gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een rekening bij hen opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces bij uw betaalprovider registreren met behulp van uw toegangsgegevens. In dit verband is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Voor de verwerking van orders en contracten maken we ook gebruik van een extern merchandise management systeem. De gegevensoverdracht of de gegevensverwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op de orderverwerking.

Openbaarmaking van gegevens aan een expeditiebedrijf
Als u bij of na het plaatsen van uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzendprovider op basis van die toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, zodat de verzendprovider contact met u kan opnemen om u te informeren over de levering of om met u de leveringsgegevens overeen te komen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door direct contact op te nemen met de aanbieder van de verzending op het hieronder aangegeven contactadres. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij de voor dit doel verstrekte gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de wijze die door de wet is toegestaan, waarvan wij u in deze mededeling op de hoogte stellen.

DHL Paket GmbH / Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland

4. E-mailnieuwsbrief

E-mail reclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, met behulp van de gegevens die u voor dit doel nodig heeft of die door u afzonderlijk worden verstrekt.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de afmeldingslink in de nieuwsbrief gebruiken. Bij afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de wijze die door de wet is toegestaan, waarvan wij u in deze mededeling op de hoogte stellen.

E-mail reclame als u zich niet abonneert op de nieuwsbrief en uw recht om zich af te melden

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hebt zich niet afgemeld, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt gekocht. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de promotie van en reclame voor onze producten bij klanten die bij de belangenafweging de overhand hebben.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of door gebruik te maken van de afmeldingslink in de reclame-e-mail, zonder dat dit meer kosten met zich meebrengt dan de kosten van de overdracht, berekend op basis van de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt u toegestuurd door onze serviceprovider die namens ons gegevens verwerkt en aan wie wij uw e-mailadres bekendmaken.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Het huidige certificaat kan worden opgezocht  hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het privacyschild, erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustmark en de verzamelde reviews weer te geven en om Trusted Shops producten aan te bieden aan kopers na een bestelling.

Dit is nodig om onze legitieme heersende belangen in een optimale marketing veilig te stellen door de veiligheid van uw aankoop te waarborgen volgens artikel 6, lid 1, f GDPR. Het Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Het Trustbadge wordt door een CDN-aanbieder (Content-Delivery-Network) ter beschikking gesteld als onderdeel van de orderverwerking. De Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van een serviceprovider uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Meer informatie over de gegevensbeveiliging van Trusted Shops GmbH vindt u hier..

When the Trustbadge is called up, the web server automatically saves a server log file which contains, for example, your IP address, the date and time of the call, the amount of data transferred and the requesting v    vprovider (access data) and documents the call. Individual access data are stored in a security database for the analysis of security problems. The log files are automatically deleted 90 days after creation at the latest.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u al als klant van Trusted Shops bent geregistreerd, wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mailadres wordt gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die Trusted Shops niet kan decoderen voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van de legitieme belangen van onze en Trusted Shops bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de diensten voor het beoordelen van transacties in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 s. 1 lit. f GDPR. Meer details, waaronder uw recht om bezwaar te maken, vindt u in de Trusted Shops Privacy Policy die hierboven en binnen de Trustbadge is gekoppeld.

6. Cookies en web-analyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 liter f GDPR die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn.
Cookies worden ook gebruikt voor marktonderzoek en voor geschikte productadvertenties. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting bij de betreffende tool hieronder. De opslagperiode vindt u in de overzichtsfunctie in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en u kunt zelf beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website echter worden beperkt. Hieronder vindt u informatie over de cookies die wij gebruiken en de instellingen die in uw browser kunnen worden gemaakt.

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze website te gebruiken. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen in de klantenzone of om artikelen toe te voegen aan uw winkelwagen.

Analytische / prestatiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over het gebruikersgedrag op onze website. Wij analyseren ze bijvoorbeeld om de functionaliteit van onze website te verbeteren en bevelen u producten aan die voor u interessant zijn.

Functionaliteitskoekjes: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van onze website, bijvoorbeeld om de navigatie van de website te verbeteren of om u op maat gemaakte en relevante informatie te leveren (bijvoorbeeld advertenties die aansluiten bij uw interesses).

Het richten van cookies: Deze cookies registreren informatie over uw bezoek aan de website, eerder bekeken pagina's en links waarop u hebt geklikt. We gebruiken deze informatie om onze website en getoonde advertenties af te stemmen op uw interesses.

Hoe kan ik de cookie-instellingen in mijn browser wijzigen? Elke browser heeft een ander beleid voor het beheer van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Om te weten te komen hoe u de instellingen van uw browser kunt wijzigen, zie de links hieronder:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Voor zover u volgens Art uw toestemming heeft gegeven. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, maakt deze website in het kader van Google Analytics (zie hieronder) ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie voor marketingdoeleinden. De DoubleClick-cookie maakt het mogelijk uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. De door het cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Door middel van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, niet samenvoegen met andere gegevens van Google.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over uw websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. Bovendien kan Google deze informatie van tijd tot tijd aan derden overdragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Nadat het doel van het gebruik is opgehouden te bestaan en het gebruik van Google DoubleClick van onze kant is beëindigd, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd.

Google Double Click is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk).
Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U ziet het bijgewerkte certificaat
hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het privacyschild, erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen, door hierop te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen door te klikken op de remarketing cookie via dit  Link Daarnaast kunt u informatie over het instellen van cookies opvragen bij de  Digital Advertising Alliance en pas de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan. en pas de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van cookies en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse  
Voor de analyse van de website maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. www.google.deDit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) BBPR die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals bijvoorbeeld cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De automatisch door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Tegelijkertijd wordt, omdat IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, het IP-adres ingekort voordat het binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het door uw browser via Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres niet aan andere gegevens van Google. www.google.de.

Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U ziet het bijgewerkte certificaat hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het privacyschild, erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google worden geregistreerd en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die via deze link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser plugin, kunt u ook  this link. Bovendien kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over het instellen van cookies en de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van cookies en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

7. Online-Marketing

Google Ads remarketing
We gebruiken Google Ads om onze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover u toestemming heeft gegeven volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR wordt bij elk bezoek aan de website het zogenaamde remarketingcookie van Google ingesteld, die de automatische weergave van op interesse gebaseerde reclame met behulp van een pseudoniem cookie-ID en informatie over uw websitebezoeken mogelijk maakt. Nadat het doel van het gebruik is opgehouden te bestaan en het gebruik van Ads Remarketing van onze kant is beëindigd, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Elke vorm van gegevensverwerking die verder gaat dan dat, vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsinggeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en om informatie van uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het web ziet. Als u in een dergelijk geval onze website bezoekt terwijl u bij Google bent aangemeld, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om kijklijsten op te stellen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel zal Google uw gegevens tijdelijk samenvoegen met Google Analytics-gegevens om doelgroepen op te bouwen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  www.google.de).
Soweit Informationen auf Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden, ist die amerikanische Gesellschaft Google LLC unter dem EU-US-Privacy Shield zertifiziert. Ein aktuelles Zertifikat kann hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het privacyschild, erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt de remarketingcookie verwijderen via dit Link Daarnaast kunt u informatie over het instellen van cookies opvragen bij de  Digital Advertising Alliance en de instellingen van uw browser aan te passen.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.www.google.de

Dit dient om onze legitieme belangen veilig te stellen in een optimale presentatie van ons dienstenaanbod en een gemakkelijke toegang tot onze locaties in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die de doorslag geven bij de belangenafweging
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door de bezoekers van de website, waartoe met name het IP-adres en de locatiegegevens kunnen behoren. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken
hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

Om de Google Maps-service te deactiveren en zo de gegevensoverdracht naar Google te voorkomen, moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts beperkt worden gebruikt.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Google. De voorwaarden voor Google Maps
De Gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartenservice. 
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen op grond van Art. 26 GDPR, die u kunt bekijken
hier.  

Google Fonts
Deze website bevat de scriptcode "Google Fonts". Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.www.google.de
hier.

Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in Google's
privacy policy.  

Gebruik van Facebook Remarketing 
Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. "("Facebook"). Deze functie wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") te presenteren aan bezoekers van deze website als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk van Facebook. Voor dit doel werd de remarketing-tag van Facebook op deze website geïmplementeerd. Deze tag brengt een directe verbinding tot stand met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. De Facebook-server wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Facebook en over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ uitschakelen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Mouseflow ApS
We gebruiken Mouseflow, een webanalyse-instrument van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken (Mouseflow), om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken alleen met een anoniem IP-adres vast te leggen. Dit creëert een logboek van de muisbewegingen en -klikken met de bedoeling de individuele websitebezoeken willekeurig te herhalen en mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonlijk en wordt niet aan derden doorgegeven. Als u niet wilt dat er een muisstroomopname wordt gemaakt, kunt u deze deactiveren door op de volgende link te klikken: http://www.mouseflow.com/opt-out/. Meer informatie over de webanalysetool en het privacybeleid van Mouseflow vindt u op https://mouseflow.com/gdpr/.

8. Social Media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een contactoptie en uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieders. Als u nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen. hier.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO, die Sie hier. einsehen können.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Facebook Fanpage (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier..

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

9. Beoordelingsherinneringen versturen per e-mail

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops 
Als u ons bij of na het plaatsen van uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit volgens Art te doen. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland.www.trustedshops.de),zodat ze je een herinnering kunnen e-mailen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
• Art. 15 GDPR, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, binnen het daarin beschreven kader;
• Art. 16 GDPR, het recht om onmiddellijk rectificatie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
• Art. 17 GDPR, het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is.
- om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
- om redenen van algemeen belang of
- voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;
• Art. 18 GDPR, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover
- de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u weigert hun schrapping;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om vast te stellen, uit te oefenen of om juridische claims te verdedigen, of
- u heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de verwerking volgens de regels van de kunst. 21 GDPR;
• Art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te vragen;
• Art. 77 BBPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit . In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit in uw gewone verblijfplaats of werkplek of in het hoofdkantoor van onze onderneming.

Als u vragen hebt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, als u vragen wilt stellen over uw gegevens, deze wilt corrigeren, beperken of verwijderen, als u uw toestemming wilt intrekken of als u zich wilt afmelden voor het gebruik van bepaalde gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens die in onze site-informatie zijn vermeld.

Gegevensbeschermingsfunctionaris:

Ludwig-Hupfeld-Str. 16
Leipzig
Duitsland

dpo@tex-lock.com

Recht van verzet
Recht van verzet Als wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen die in het proces van belangenafweging prevaleren, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke gegevensverwerking met toekomstige gevolgen. Indien uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om alleen bezwaar te maken op grond van uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

Dit geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerken..